Duchovní služba v čase mimořádných opatření

Milí farníci, v této nelehké situaci Církev na vás nezapomíná. Kromě modlitby a denní mše sv. (žel, soukromě), je vám k dispozici i Duchovní CHLÉB Života – EUCHARISTIE. Náš kostelník Petr Nepil (tel. 776 345 795), je ochoten po domluvě přijít ke komukoliv z vás, a Eucharistii přinést. Také je ochoten další náš akolyta Adam Homolka (tel. 773 072 217). Pater Marek ustanovil i jiné mimořádné nositelé Eucharistie pro tuto situaci. Všichni jsme tu pro vás.

Kromě toho, ve čtvrtek tichá adorace Nejsv. Svátosti zůstala v kostele zachována a je vždy od 18:30 -19:10 hod. Když můžeme, přijďme ke Spasiteli, který na nás čeká ve Svatostánku a prosme ho o obrácení našich, a všech srdcí a za konec zkoušky! Nezapomínejme kromě tělesného chleba, i na ten opravdový ŽIVÝ CHLÉB z nebe…

PRAVIDELNÉ UDÁLOSTI

BOHOSLUŽBY

Úterý     – 18:00
Pátek     – 18:00
Neděle   – 08:30
Eucharistická adorace v tichosti každý čtvrtek od 18:30 a první pátek v měsíci po mši
Katecheze pro dospělé úterý po mši svaté 18:45
Náboženství pro děti a mládež úterý v 16:30 a čtvrtek v 17:30
Modlitby žen každou druhou středu v 19:00

Archivy