Farní listy 1/2018

1_2018

Pravidelné události

BOHOSLUŽBY
Úterý     – 18:00
Pátek     – 18:00
Neděle   – 08:30
Katecheze pro dospělé úterý po mši svaté 18:45
Náboženství pro děti a mládež úterý v 16:30 a čtvrtek v 17:30
Modlitby žen každou druhou středu v 19:00

Archiv