Farní pouť

Zveme Vás na farní pouť, která se uskuteční v Sobotu 11. května 2019.

Navštívíme 

poutní kostel Panny Marie Bolestné v Dobré Vodě u Českých Budějovic
a cisterciácký klášter ve Vyšším Brodu

Odjezd o 7:30 od bazénu Hloubětín, příjezd cca 20:00 tamtéž

Cena bude upřesněna

Přihlašování v sakristii kostela 

Kostel Panny Marie Bolestné v Dobré Vodě u Českých Budějovic


Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodu

Přihlášte se na pouť elektronicky

Letáček

Pravidelné události

BOHOSLUŽBY
Úterý     – 18:00
Pátek     – 18:00
Neděle   – 08:30
Eucharistická adorace v tichosti každý první pátek v měsíci po mši
Katecheze pro dospělé úterý po mši svaté 18:45
Náboženství pro děti a mládež úterý v 16:30 a čtvrtek v 17:30
Modlitby žen každou druhou středu v 19:00
Křížová cesta každý pátek postní doby v 17:30

Archiv