Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiří Praha-Hloubětín

Adresa: Hloubětínská 5/28, 198 00 Praha 14-Hloubětín

E-mail: farnosthloubetin@gmail.com

Tel.:  +420 221 108 255


Duchovní správce

P. PhDr. Marek Pučalík, Ph.D., O.Cr

Adresa:  Platnéřská 191/6, Praha 1, Staré Město, 110 00

E-mail:  krizovnikprag@gmail.com

Tel.:  +420 221 108 357

PRAVIDELNÉ UDÁLOSTI

BOHOSLUŽBY

Úterý     – 18:00
Pátek     – 18:00
Neděle   – 08:30
Eucharistická adorace v tichosti každý čtvrtek od 18:30 a první pátek v měsíci po mši
Katecheze pro dospělé úterý po mši svaté 18:45
Náboženství pro děti a mládež úterý v 16:30 a čtvrtek v 17:30
Modlitby žen každou druhou středu v 19:00

Archivy