Oprava kostela 2019/2020

Drazí farníci, dovolte mi vás touto cestou krátce informovat o stavebních úpravách kolem našeho kostela sv. Jiří.

Pokračování prací na odvlhčení kostela

Jak jste již jistě zaznamenali, kolem kostela, kde byl do vykopaných děr v loňském roce zasazen systém odvětrávacích šachet s účelem cirkulace vzduchu, již byly nově položeny první dlažební desky. Jedná se o snahu odstranit problém s nedostatečným odvlhčováním stěn kostela, který byl v minulosti vytvořen nešťastnou volbou dláždění kolem jeho zdiva a dalšími chybami při volbě materiálů poplatných své době. Jak jste se již mohli dočíst v dřívějších číslech farních listů, to vše se děje díky Ing. Janu Červeňákovi, který je autorem projektu na celkové odvlhčení chrámu a patří mu za to od nás farníků velké poděkování. Zároveň nás Ing. Červeňák na ekonomické radě farnosti informoval, že položením dlaždic a plným zprovozněním celého systému ventilace byla úspěšně dokončena 2. etapa projektu. Dokončení a zprovoznění ventilačního systému vyšlo na 172.174 Kč vč. DPH.

Pokračováním komplexního projektu je postupná výměna všech starých oken chrámu, a také v tomto směru již proběhly první práce. V historických oknech byly specializovaným sklářem vyměněny okna v sakristii, nicméně se ukázalo, že okna v hlavní lodi budou větším „oříškem“. Problém spočívá ve skutečnosti, že jejich provedení je křehčí a méně stabilní, než se při plánu na jejich kompletní výměnu předpokládalo. Bylo proto zatím přistoupeno pouze k částečně výměně, která již proběhla. Pokud jste si žádné změny nevšimli, je to jen dobře – poukazuje to na profesionální a historicky autentickou práci. Celkově se práce na oknech i s projektovými pracemi již vyšplhaly na 350.555 Kč vč. DPH.

Náklady na opravy v roce 2019

Celkem tedy v loňském roce vynaložené náklady na opravy kostela činí 460.111 Kč vč. DPH. Z toho 285.000 Kč bylo poskytnuto v rámci dotace z Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) a 58.000 Kč v rámci dotace Havarijní program udělené z Ministerstva kultury (MK). Za tyto dotace patří donátorům dík stejně jako i Ing. Davidu Dlabalovi, který jako zaměstnanec arcibiskupství pražského žádosti o dotace pro náš kostel zpracovával a řídil s tím spojenou administrativu. Z vlastních prostředků farnosti zbývalo tedy doplatit 117.111 Kč, což s Boží pomocí farnost mohla učinit, díky vám drazí farníci, a díky všem donátorům, kteří se na tomto díle podíleli.

Plány na rok 2020

V nově zahájeném roce 2020 jsou pak před námi další práce. Protože není možné žádat z Havarijního programu MK dotaci na nové dlažby, byla žádost podána pouze na MHMP s tím, že je počítáno s kompletním novým chodníkem od vstupní brány až po prostory u vstupu do kostela včetně. Z rozhodnutí ekonomické rady farnosti byla jako materiál vybrána vkusná a moderní nepravidelně sekaná žula, která ale zároveň není příliš drahá, protože se jedná o zbytkové výseky z žuly pravidelně sekané. V blízké budoucnosti nás také, dá-li Pán, čeká díky tipu od manželů Raškových nově vyhotovená vstupní branka směrem k hloubětínskému zámečku, která bude nově vyrobena se zachováním původních umělecko-kovářských prvků. V rámci pokračování komplexního projektu odvlhčení kostela pak zůstává nedořešená otázka nových oken v hlavní lodi chrámu, která vyjdou přibližně na 60.000 Kč. Dále také bylo na ekonomické radě farnosti rozhodnuto o pokácení dvou kmeny srostlých stromů, přičemž jeden je nahnut nebezpečně šikmo a pokácení jednoho z nich stojí 5.000 Kč.

I nadále prosíme všechny dobrodince, aby nepolevovali ve své štědrosti vůči farnosti.

Za ekonomickou radu farnosti Adam Homolka

Transparentní účet u Fio banky pro váš příspěvek na opravu kostela má toto číslo 2701441756 / 2010

a QR kód (pro možnost platby mobilním telefonem):

PRAVIDELNÉ UDÁLOSTI

BOHOSLUŽBY
Uterý 18:00
Pátek 18:00
Neděle 8:30

Náboženství
mladší žáci: čtvrtek 16.45
starší žáci: čtvrtek 17.15
kontaktní osoba: Jana Vendelínová - katechetka


Setkávání maminek a předškolních dětí
úterý 16:00
kontaktní osoba: Lucie Prátová
setkání se konají na faře naproti kostelu 


Fatimská sobota
společná modlitba 1. sobota v měsíci v 18:00 - kostel sv. Jiří