Noc kostelů 2019

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 – 18:30
Mše svatá
19:00 – 19:40
Koncert Dětského pěveckého sboru Lístek 
Koncert smíšeného Dětského pěveckého sboru Lístek ze ZUŠ Ratibořická – pobočka Černý Most pod vedením sbormistryně Marie Sedlákové. Jsme poctěni, že pro svou premiéru v chrámovém prostoru si vybrali právě náš kostelík a Noc kostelů 2019.
20:00 – 20:50
Od Anežky Přemyslovny ke svaté Anežce České 
Letošní 30. výročí jejího svatořečení dá do souvislostí historik umění a místní kněz Marek Pučalík. Mimo jiné odpoví na otázky, proč proces svatořečení trval tolik staletí a kde se vzala legenda o tom, že až se stane světicí, bude v Čechách dobře.
21:00 – 22:00
Poprvé v kostele? Komentovaná prohlídka kostela, toho co se v něm nachází a k čemu to je
Komentovaná prohlídka kostela, jeho prostoru pro méně i více znalé toho, co se ve vybavení kostela nachází a k čemu to je (např. ukázka oblečení kněze, knih používaných při mši, vstup do míst, kam chodí jen kněz).
22:15 – 22:45
Modlitba za město a návštěvníky Noci kostelů 
K Bohu pozvedneme naše chvály, díky, prosby a zpěv za doprovodu kytary. Speciálně budeme v modlitbě myslet na naše sousedy nejen z městské části Prahy 14 a letošní návštěvníky Noci kostelů.

Celovečerní program:

Prezentace aktivit farnosti 
Přítomní farníci vám rádi zodpoví vaše otázky k chodu a aktivitám farnosti a jak se do nich můžete zapojit.
Promítání fotografií z akcí farnosti 
Fotografie z akcí naší farnosti jako je svěcení zvonu, farní pouť, opravy kostela či farní kafe.

Pravidelné události

BOHOSLUŽBY
Úterý     – 18:00
Pátek     – 18:00
Neděle   – 08:30
Eucharistická adorace v tichosti každý čtvrtek od 18:30 a první pátek v měsíci po mši
Katecheze pro dospělé úterý po mši svaté 18:45
Náboženství pro děti a mládež úterý v 16:30 a čtvrtek v 17:30
Modlitby žen každou druhou středu v 19:00

Archivy

Křížová cesta - každý pátek v postní době v 17:30 hod.