Život farnosti

Ekonomická rada

 • p. Marek Pučalík – předseda
 • Veronika Plešková
 • Petr Nepil
 • David Jílek
 • Adam Homolka
 • Martin Smýkal

Pastorační rada

 • p. Marek Pučalík – předseda
 • Jana Pecková
 • Petr Nepil
 • Alena Rašková
 • Jana Vendelínová
 • Alena Džupinová
 • Ivana Hůlková

Katechetka

 • Jana Vendelínová

Kostelník

 • Petr Nepil

Varhaníci

Redakční rada

 • Jana Homolka Zelinová
 • Adam Homolka

Pravidelné události

BOHOSLUŽBY
Úterý     – 18:00
Pátek     – 18:00
Neděle   – 08:30
Eucharistická adorace v tichosti každý čtvrtek od 18:30 a první pátek v měsíci po mši
Katecheze pro dospělé úterý po mši svaté 18:45
Náboženství pro děti a mládež úterý v 16:30 a čtvrtek v 17:30
Modlitby žen každou druhou středu v 19:00

Archivy

Křížová cesta - každý pátek v postní době v 17:30 hod.